Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας e-Learning Driving e-Academy


Project Organization

Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης

Project Target

Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Completion Date

Ιανουάριος 2017

Url(s)

http://www.drive.edu.gr


View the case study