Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας e-Learning Driving e-Academy


Φορέας Έργου

Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης (e-Learning) για Σχολές Οδηγών - Υποψηφίους Οδηγούς.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2017

Url(s)

http://www.drive.edu.gr


Δείτε το case study