Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης LEARN DIGITAL


Project Organization

Schoolnet - RDC Informatics

Project Target

Schoolnet - RDC Informatics

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Completion Date

Σεπτέμβριος 2016

Url(s)

http://www.learndigital.gr
http://students.learndigital.gr

Distinctions

Education Leaders Awards 2018 - Bronze