Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης LEARN DIGITAL


Φορέας Έργου

Schoolnet - RDC Informatics

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη white-label πλατφόρμας σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου με πλήρες εκπαιδευτικό υλικό

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Σεπτέμβριος 2016

Url(s)

http://www.learndigital.gr
http://students.learndigital.gr

Διακρίσεις

Education Leaders Awards 2018 - Bronze