Πλατφόρμα e-learning για σχολές οδηγών - Prodrivers.gr e-Learning


Project Organization

Σχολές Οδηγών PRODRIVERS

Project Target

Σχολές Οδηγών PRODRIVERS

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Completion Date

Ιούλιος 2017

Url(s)

http://www.prodrivers.gr