Πλατφόρμα e-learning για σχολές οδηγών - Prodrivers.gr e-Learning


Φορέας Έργου

Σχολές Οδηγών PRODRIVERS

Αντικείμενο Έργου

Πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης για την προετοιμασία υποψηφίων οδηγών για τις θεωρητικές εξετάσεις του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. Περιλαμβάνεται υλικό προετοιμασίας για τα δίπλώματα όλων των κατηγοριών.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιούλιος 2017

Url(s)

http://www.prodrivers.gr