Πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης για το ΚΔΒΜ του ΟΠΑ


Project Organization

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ - Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΟΠΑ

Project Target

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ - Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΟΠΑ

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Completion Date

Σεπτέμβριος 2017

Url(s)

https://dz.aueb.gr