Πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης για το ΚΔΒΜ του ΟΠΑ


Φορέας Έργου

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ - Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΟΠΑ

Αντικείμενο Έργου

Πλατφόρμα εκπαιδευτικής στήριξης (ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης) των σπουδαστών του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης "Διά Ζώσης" του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Σεπτέμβριος 2017

Url(s)

https://dz.aueb.gr