Πλατφόρμα εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης - ΑΝΩΣΗ ΚΔΒΜ & Φροντιστήριο Μ.Ε.


Project Organization

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΝΩΣΗ

Project Target

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΝΩΣΗ

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Completion Date

Μάρτιος 2018

Url(s)

http://www.anosi-edu.gr