Πλατφόρμα εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης - ΑΝΩΣΗ ΚΔΒΜ & Φροντιστήριο Μ.Ε.


Φορέας Έργου

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΝΩΣΗ

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για τις εκπαιδευτικές ανάγκες Φροντιστηρίου Μ.Ε. & Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Μάρτιος 2018

Url(s)

http://www.anosi-edu.gr