Σχεδιασμός & ανάπτυξη εκπαιδευτικού web site frontistiriaspoudi.gr


Project Organization

Φροντιστήρια & ΚΔΒΜ ΑΝΩΣΗ

Project Target

Φροντιστήρια & ΚΔΒΜ ΑΝΩΣΗ

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Completion Date

Σεπτέμβριος 2016

Url(s)

http://www.anosi-edu.gr