Σχεδιασμός & ανάπτυξη εκπαιδευτικού web site frontistiriaspoudi.gr


Φορέας Έργου

Φροντιστήρια & ΚΔΒΜ ΑΝΩΣΗ

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΑΝΩΣΗ. Ενσωμάτωση των εφαρμογών Digital School από τη σουίτα λογισμικού MELO®, για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μάθησης (e-learning platform). 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Σεπτέμβριος 2016

Url(s)

http://www.anosi-edu.gr