Σχεδιασμός & δημιουργία web site mscis.cs.aueb.gr


Project Organization

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής…

Project Target

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής…

Project Technologies

MELO - Content Optimizer CMS

Completion Date

Σεπτέμβριος 2017

Url(s)

http://mscis.cs.aueb.gr