Σχεδιασμός & δημιουργία web site mscis.cs.aueb.gr


Φορέας Έργου

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής…

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου για την προβολή του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών "Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα" της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Σεπτέμβριος 2017

Url(s)

http://mscis.cs.aueb.gr