Κατασκευή ιστοσελίδας εκπαιδευτικού οργανισμού Πράξις & Προοπτική


Project Organization

Φροντιστήρια Μ.Ε. Πράξις & Προοπτική

Project Target

Φροντιστήρια Μ.Ε. Πράξις & Προοπτική

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS
MELO - School Dashboard

Completion Date

Σεπτέμβριος 2017

Url(s)

http://www.praxispr.gr