Κατασκευή ιστοσελίδας εκπαιδευτικού οργανισμού Πράξις & Προοπτική


Φορέας Έργου

Φροντιστήρια Μ.Ε. Πράξις & Προοπτική

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου των Φροντιστηρίων Μ.Ε. Πράξις & Προοπτική. Ενσωμάτωση των εφαρμογών School Dashboard & Digital School από τη σουίτα λογισμικού MELO®, για ψηφιακή ενημέρωση μαθητών και γονεών καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μάθησης (e-learning platform). 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS
MELO - School Dashboard

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Σεπτέμβριος 2017

Url(s)

http://www.praxispr.gr