Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου για εκπαιδευτικό ίδρυμα LAB RMI


Project Organization

Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης / Εργαστήριο Διαχείρισης Κινδύνων & Ασφαλίσεων

Project Target

Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης / Εργαστήριο Διαχείρισης Κινδύνων & Ασφαλίσεων

Project Technologies

MELO - Content Optimizer CMS

Completion Date

Ιανουάριος 2018

Url(s)

http://www.labrmi-unipi.gr