Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου για εκπαιδευτικό ίδρυμα LAB RMI


Φορέας Έργου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης / Εργαστήριο Διαχείρισης Κινδύνων & Ασφαλίσεων

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη ενημερωτικού δικτυακού τόπου για το Εργαστήριο Διαχείρισης Κινδύνων & Ασφαλίσεων του τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2018

Url(s)

http://www.labrmi-unipi.gr