Σχεδιασμός & ανάπτυξη ιστοσελίδας για τις εκδόσεις Καραμπάτος & Hueber Hellas


Project Organization

Εκδόσεις Καραμπάτος / Hueber Hellas

Project Target

Εκδόσεις Καραμπάτος / Hueber Hellas

Project Technologies

Nop Commerce E-Business Platform

Completion Date

Σεπτέμβριος 2018

Url(s)

https://www.karabatos.gr
https://e-shop.karabatos.gr
https://e-shop.hueber.gr