Σχεδιασμός & ανάπτυξη ιστοσελίδας για τις εκδόσεις Καραμπάτος & Hueber Hellas


Φορέας Έργου

Εκδόσεις Καραμπάτος / Hueber Hellas

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου για την τις Εκδόσεις Καραμπάτος & Hueber Hellas. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Σεπτέμβριος 2018

Url(s)

https://www.karabatos.gr
https://e-shop.karabatos.gr
https://e-shop.hueber.gr