Πλατφόρμα e-learning για ασφαλιστική εταιρεία - Life Solutions Insurance


Project Organization

Life Solutions Insurance & Financial Advisors

Project Target

Life Solutions Insurance & Financial Advisors

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Completion Date

Νοέμβριος 2018

Url(s)

https://elearning.life-solutions.gr