Πλατφόρμα e-learning για ασφαλιστική εταιρεία - Life Solutions Insurance


Φορέας Έργου

Life Solutions Insurance & Financial Advisors

Αντικείμενο Έργου

Πλατφόρμα e-learning για στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Νοέμβριος 2018

Url(s)

https://elearning.life-solutions.gr