Πλατφόρμα e-leaning για Σχολή Μαγειρικής - Γαστρονομίας chef d' oeuvre


Project Organization

Σχολή Γαστρονομίας Chef d' Oeuvre

Project Target

Σχολή Γαστρονομίας Chef d' Oeuvre

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Completion Date

Ιούλιος 2019

Url(s)

https://e-learning.chefdoeuvre.gr