Πλατφόρμα e-leaning για Σχολή Μαγειρικής - Γαστρονομίας chef d' oeuvre


Φορέας Έργου

Σχολή Γαστρονομίας Chef d' Oeuvre

Αντικείμενο Έργου

Πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης για τη Σχολή Γαστρονομίας Chef d' Oeuvre. Ενσωμάτωση κατάλληλου ψηφιακού υλικού για την υποστήριξη διαδικασιών εξ αποστάσεως (e-learning) αλλά και συνδυαστικής διδισκαλίας (blended learning) με παράλληλη φοίτηση στα εργαστήρια της Σχολής.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιούλιος 2019

Url(s)

https://e-learning.chefdoeuvre.gr