Κατασκευή e-shop για τον εκπαιδευτικό οργανισμό K2 Campus


Project Organization

Εκπαιδευτικός οργανισμός K2 Campus

Project Target

Εκπαιδευτικός οργανισμός K2 Campus

Project Technologies

Nop Commerce E-Business Platform

Completion Date

Ιανουάριος 2014

Url(s)

http://www.k2campus.gr/