Κατασκευή e-shop για τον εκπαιδευτικό οργανισμό K2 Campus


Φορέας Έργου

Εκπαιδευτικός οργανισμός K2 Campus

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη e-shop για τη διάθεση και on-line αγοράς εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2014

Url(s)

http://www.k2campus.gr/