Κατασκευή e-shop εκπαιδευτικών παιχνιδιών | RDC Informatics.


Project Organization

ΚΛΕΙΔΑΣ - Εκπαιδευτικό Παιχνίδι

Project Target

ΚΛΕΙΔΑΣ - Εκπαιδευτικό Παιχνίδι

Project Technologies

Nop Commerce E-Business Platform

Completion Date

Σεπτέμβριος 2016

Url(s)

http://www.kleidas.gr/