Κατασκευή e-shop εκπαιδευτικών παιχνιδιών | RDC Informatics.


Φορέας Έργου

ΚΛΕΙΔΑΣ - Εκπαιδευτικό Παιχνίδι

Αντικείμενο Έργου

Υπηρεσίες σχεδιασμού & ανάπτυξης του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) παιδαγωγικών παιχνιδιών για την Δ. Κλειδάς & ΣΙΑ ΕΕ.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Σεπτέμβριος 2016

Url(s)

http://www.kleidas.gr/