Ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής | Πράξις & Προοπτική


Project Organization

Πράξις & Προοπτική

Project Target

Πράξις & Προοπτική

Project Technologies

Cross-Platform Apps Development Tools

Completion Date

Απρίλιος 2018

Url(s)

https://apps.apple.com/us/app/πράξις-προοπτική/id1358681994
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rdc.PraxisPr


View the case study