Νέος δικτυακός τόπος με προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τα φροντιστήρια Μ.Ε. «Πράξις & Προοπτική»

01/09/2017Νέος δικτυακός τόπος με προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τα φροντιστήρια Μ.Ε. «Πράξις & Προοπτική»

Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη του νέου δικτυακού τόπου praxispr.gr του φροντιστηρίου Μ.Ε. “Πράξις & Προοπτική”, μέσα από τον οποίο προσφέρονται μοναδικές ψηφιακές υπηρεσίες για μαθητές, γονείς, & διδακτικό προσωπικό του φροντιστηρίου. Εκτός από το ριζικό ανασχεδιασμό του δικτυακού τόπου, βασικό ζητούμενο του έργου ήταν η παροχή ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού περιβάλλοντος για τους χρήστες του εκπαιδευτικού οικοσυστήματος του φροντιστηρίου το οποίο θα παρέχει:
 • Πλήρη αυτοματοποίηση διοικητικών διαδικασιών και ενημερώσεων μεταξύ διοικητικού, εκπαιδευτικού προσωπικού, μαθητών & γονέων.
 • Ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον με δυνατότητες σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning) για τους μαθητές του φροντιστηρίου.

Για την υλοποίηση του έργου ο νέος δικτυακός τόπος βασίστηκε στην πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου MELO – Content Optimizer, ενθυλακώνοντας τα modules MELO – School Dashboard & MELO – Digital School. Tο φροντιστήριο Μ.Ε. “Πράξις & Προοπτική” έχει μηχανογραφηθεί με το πληροφοριακό σύστημα Soft1EDU με το οποίο η πλατφόρμα MELO είναι πλήρως συνδεδεμένη. Με τον τρόπο αυτό, επιτεύχθηκε η πλήρης μηχανογράφηση του εκπαιδευτικού οργανισμού με τα κατάλληλα interfaces για κάθε εμπλεκόμενο ρόλο στο εκπαιδευτικό οικοσύστημα. Η αποτύπωση όλων των εμπλεκομένων γίνεται στο σύστημα μηχανογράφησης Soft1EDU καθώς και η διαχείριση πρόσβασης των χρηστών στο νέο δικτυακό τόπο praxispr.gr. Με την είσοδο κάθε χρήστη στην εφαρμογή, το σύστημα αναγνωρίζει το ρόλο του και την ταυτότητά του (role-based personalization) και του παρέχει κατάλληλες πληροφορίες και δυνατότητες. Μέσα από το νέο web site praxispr.gr παρέχονται οι κάτωθι δυνατότητες ανά ρόλο:

Α. Για τους μαθητές

 • Να ενημερωθούν για τα στοιχεία της τρέχουσας εγγραφής τους (Έτος Σπουδών, τάξη, τμήμα ένταξης, μαθήματα παρακολούθησης, υπεύθυνοι καθηγητές, κ.α.)
 • Να ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα μαθημάτων, διαγωνισμάτων, προόδων, ενημερωτικών σεμιναρίων
 • Να ενημερωθούν για την ακαδημαϊκή τους αξιολόγηση (βαθμοί ανά μάθημα και είδος αξιολόγησης)
 • Να ενημερωθούν για τις απουσίες τους και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτές
 • Να λάβουν προσωπικά ή ομαδικά μηνύματα από το διοικητικό ή το ακαδημαϊκό προσωπικό (in-app notifications, sms & e-mails)
 • Να ενημερωθούν για νέα και ανακοινώσεις του φροντιστηρίου
 • Να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικές σημειώσεις & διαγωνίσματα
 • Να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν συνεδρίες εξ’ αποστάσεως ζωντανής διδασκαλίας σε περίπτωση αδυναμίας να παρευρεθούν στις φυσικές αίθουσες διδασκαλίας
 • Να επικοινωνούν με μαθητές και καθηγητές για την επίλυση αποριών
Β. Για τους γονείς-κηδεμόνες

 • Να ενημερωθούν για τα τμήματα στα οποία φοιτούν τα παιδιά τους (μαθήματα που παρακολουθούν, διδάσκοντες καθηγητές κλπ).
 • Να ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα μαθημάτων, διαγωνισμάτων, προόδων & ενημερωτικών σεμιναρίων του φροντιστηρίου
 • Να παρακολουθούν την ακαδημαϊκή αξιολόγηση των παιδιών τους
 • Να παρακολουθούν τις απουσίες των παιδιών τους
 • Να λάβουν προσωπικά μηνύματα από το ακαδημαϊκό ή το διοικητικό προσωπικό του φροντιστηρίου
 • Να ενημερωθούν για νέα και ανακοινώσεις του φροντιστηρίου
 • Να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρήσιμα έντυπα και πληροφοριακό υλικό του φροντιστηρίου που τους αφορά (parents’ download center)
Γ. Για τους καθηγητές (ακαδημαϊκό προσωπικό)

 • Να ενημερωθούν για τα τμήματα στα οποία διδάσκουν, τα διδασκόμενα μαθήματα, καθώς και τους φοιτούντες σπουδαστές ανά τμήμα.
 • Να ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα μαθημάτων, διαγωνισμάτων, προόδων, ενημερωτικών σεμιναρίων που τους αφορούν
 • Να παρακολουθούν την ακαδημαϊκή αξιολόγηση των μαθητών τους
 • Να παρακολουθούν τις απουσίες των μαθητών τους
 • Να λάβουν και να στείλουν προσωπικά ή ομαδικά μηνύματα προς τους μαθητές τους ή το διοικητικό προσωπικό (in-app notifications, sms & e-mails)
 • Να ενημερωθούν για νέα και ανακοινώσεις του φροντιστηρίου
 • Να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρήσιμα έντυπα και πληροφοριακό υλικό του φροντιστηρίου που τους αφορά (teachers’ download center)
 • Να αναρτήσουν και να «μοιράσουν» στους μαθητές τους εκπαιδευτικό περιεχόμενο
 • Να διδάξουν σε «ζωντανές» εξ’ αποστάσεως διδακτικές συνεδρίες για μαθητές εκτός των «φυσικών» αιθουσών του φροντιστηρίου
Δ. Για το διοικητικό προσωπικό

 • Να λάβουν και να στείλουν προσωπικά ή ομαδικά μηνύματα προς τους μαθητές ή το ακαδημαϊκό προσωπικό (in-app notifications, sms & e-mails)
 • Να δημοσιεύσουν νέα και ανακοινώσεις του φροντιστηρίου
 • Να δημοσιεύσουν χρήσιμα έντυπα και πληροφοριακό υλικό

Η επιτυχημένη υλοποίηση του νέου δικτυακού τόπου praxispr.gr με προηγμένες λειτουργίες ψηφιακής ενημέρωσης και ψηφιακής μάθησης αποτελεί ένα πρότυπο case study ψηφιακού μετασχηματισμού ενός εκπαιδευτικού οργανισμού και επιβεβαιώνει την εξειδίκευση και βαθιά τεχνογνωσία της RDC Informatics σε πληροφοριακά συστήματα μηχανογράφησης της εκπαίδευσης και τα συστήματα ψηφιακής μάθησης (e-learning).