Ανάπτυξη συστήματος B2B & B2C πωλήσεων για τη Vector Security Ltd (Vector Ltd)


Project Organization

Vector Security Ltd (Vector Ltd) - Συστήματα Ασφαλείας

Project Target

Vector Security Ltd (Vector Ltd) - Συστήματα Ασφαλείας

Project Technologies

Nop Commerce E-Business Platform

Completion Date

Μάρτιος 2020

Url(s)

https://www.vectorsecurity.gr