Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος για λογαριασμό της GEA Solutions


Project Organization

GEA Solutions - Εταιρεία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων για βιομηχανίες και HORECA

Project Target

GEA Solutions - Εταιρεία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων για βιομηχανίες και HORECA

Project Technologies

Nop Commerce E-Business Platform

Completion Date

Οκτώβριος 2020

Url(s)

https://www.geasolutions.gr/