Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος για λογαριασμό της GEA Solutions


Φορέας Έργου

GEA Solutions - Εταιρεία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων για βιομηχανίες και HORECA

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη e-shop για τη διάθεση και on-line αγοράς προϊόντων για βιομηχανίες και HORECA.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Οκτώβριος 2020

Url(s)

https://www.geasolutions.gr/