Κατασκευή ιστοσελίδας Β2Β της ΜΙΛΑΝΟΣ Α.Ε.


Project Organization

ΜΙΛΑΝΟΣ Α.Ε. - Εμπόριο Ελαστικών Ειδών

Project Target

ΜΙΛΑΝΟΣ Α.Ε. - Εμπόριο Ελαστικών Ειδών

Project Technologies

Nop Commerce E-Business Platform

Completion Date

Οκτώβριος 2019

Url(s)

https://b2b.milanostyres.gr