Κατασκευή ιστοσελίδας Β2Β της ΜΙΛΑΝΟΣ Α.Ε.


Φορέας Έργου

ΜΙΛΑΝΟΣ Α.Ε. - Εμπόριο Ελαστικών Ειδών

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτυακού τόπου με κατάλογο προϊόντων και b2b σύστημα παραγγελιοληψίας για τους συνεργάτες χονδρικής της εταιρείας ΜΙΛΑΝΟΣ Α.Ε. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Οκτώβριος 2019

Url(s)

https://b2b.milanostyres.gr