Σχεδιασμός & ανάπτυξη του time2learn.gr από την RDC Informatics


Project Organization

Time2learn.gr – Όμιλος Antenna

Project Target

Time2learn.gr – Όμιλος Antenna

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Completion Date

Ιανουάριος 2013

Url(s)

http://www.time2learn.gr