Σχεδιασμός & ανάπτυξη του time2learn.gr από την RDC Informatics


Φορέας Έργου

Όμιλος Antenna

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου του concept time2learn για τον Όμιλο Antenna.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2013

Url(s)

http://www.time2learn.gr