Σχεδιασμός και ανάπτυξη AEROCANDIA e-Learning Platform


Project Organization

Aerocandia Aviation Services

Project Target

Aerocandia Aviation Services

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Completion Date

Σεπτέμβριος 2014

Url(s)

http://elearning.aerocandia.gr