Σχεδιασμός και ανάπτυξη AEROCANDIA e-Learning Platform


Φορέας Έργου

Aerocandia Aviation Services

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση μηχανικών αεροσκαφών.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Σεπτέμβριος 2014

Url(s)

http://elearning.aerocandia.gr