Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας PYTHAGORAS e-Learning


Project Organization

ΚΕΚ Πυθαγόρας

Project Target

ΚΕΚ Πυθαγόρας

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Completion Date

Οκτώβριος 2013

Url(s)

http://e-pythagoras.pythagoras.gr