Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας PYTHAGORAS e-Learning


Φορέας Έργου

ΚΕΚ Πυθαγόρας

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για KEK - ΚΔΒΜ2.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Οκτώβριος 2013

Url(s)

http://e-pythagoras.pythagoras.gr