Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας e-Learning Advance Academy


Project Organization

Πανελλαδικό Δίκτυο Φαρμακείων Advance Pharmacies S.A.

Project Target

Πανελλαδικό Δίκτυο Φαρμακείων Advance Pharmacies S.A.

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Completion Date

Ιούλιος 2013

Url(s)

http://e-learning.advancepharmacies.gr