Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας e-Learning Advance Academy


Φορέας Έργου

Πανελλαδικό Δίκτυο Φαρμακείων Advance Pharmacies S.A.

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning).

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιούλιος 2013

Url(s)

http://e-learning.advancepharmacies.gr