Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας Papavarsami e-Learning


Project Organization

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαβαρσάμη

Project Target

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαβαρσάμη

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS
MELO - School Dashboard

Completion Date

Ιούλιος 2013

Url(s)

http://www.papavarsami.gr