Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης METRO Learning


Project Organization

METRO Cash & Carry S.A.

Project Target

METRO Cash & Carry S.A.

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Completion Date

Ιούνιος 2013

Url(s)

http://www.metrolearning.gr