Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης METRO Learning


Φορέας Έργου

METRO Cash & Carry S.A.

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για τα στελέχη της METRO Cash & Carry S.A.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιούνιος 2013

Url(s)

http://www.metrolearning.gr