Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας ΕΡΓΟ e-Learning


Project Organization

Εκπαιδευτικός οργανισμός ΕΡΓΟ (Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης)

Project Target

Εκπαιδευτικός οργανισμός ΕΡΓΟ (Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης)

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Completion Date

Αύγουστος 2012

Url(s)

http://e-learning.keramitsi.gr/