Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας ΕΡΓΟ e-Learning


Φορέας Έργου

Φροντιστήριο ΈΡΓΟ

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για μαθητές γυμνασίου - λυκείου.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Αύγουστος 2012

Url(s)

http://e-learning.keramitsi.gr/