Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθσηης Schoolnet e-Learning


Project Organization

Εκπαιδευτικός Οργανισμός Schoolnet

Project Target

Εκπαιδευτικός Οργανισμός Schoolnet

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Completion Date

Ιανουάριος 2012

Url(s)

http://learn.schoolnet.gr