Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Schoolnet e-Learning


Φορέας Έργου

Εκπαιδευτικός Οργανισμός Schoolnet

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2012

Url(s)

http://learn.schoolnet.gr